بایگانی‌ ماهانه: مهر ۱۳۹۷

استراتژی محتوا ؛ استراتژیست محتوا

“استراتژی محتوا” توضیح ساده ای دارد.این مطلب شمارابامفهوم“استراتژی محتوا” و اینکه به چه کسی می توان گفت استراتژیست محتوا، آشنامی کند. برای درک بهتر و روشن شدن موضوع، کلمات این عبارت رابه صورت مجزا بررسی می...

مانیفست‌”محتوا۲۰”در۴واژه کلیدی

مانیفست وبسایت محتوا۲۰ با محوریت تولید محتوا  با عنوان“پایگاه فرآوری محتوای رسانه” کارش را شروع کرد. هدف از همان ابتدا تولید محتوای ارزشمند و کاربردی بوده و هست. تالیف و گنجاندن محتوای آموزشی در وبسایت بخش...

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0