محتوا۲۰ پایگاه فرآوری محتوای رسانه

توايد محتوا ۰

محتوا و محتوا نویسی؛ ارتباط گیری هدفمند!

  “محتوا“ و “محتوا نویسی“ – یکی از شاهکارهای دنیای دیجیتال مطرح شدن و رواج یافتن پدیده ای  است به نام مقوله محتوا وتولیدمحتوا . نه اینکه قبلاً چنین پدیده و مفهومی وجود نداشته،...

جايگاه وبلاگ شما ۰

چقدرتوانسته ایدرضایت”گوگل”راجلب کنید؟!

“گوگل” “تولید محتوا” و اضافه کردن چاشنی جذابیت به آن از دغدغه های همه “نویسندگان محتوا”و دارندگان وبلاگ ها و وبسایت ها به حساب می آید. قبول دارید که کار آسانی نیست؟ چم وخم و...