برچسب: محتوا يعني چه

محتوا يعني چه؟ ۸

محتوا چیست؟

  تعریف «محتوا» یا «content» تعریف کلی : در این تعریف هر فعل و حرکتی اعم از اشاره رفتار و گفتار را می توان محتوا ( کانتنت) به حساب آورد. تعریف تخصصی :  «محتوا» به...

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0