Skip to content

برچسب: رسانه هاي ارتباط جمعي

واژه نامه رسانه

واژه نامه رسانه

واژه نامه رسانه واژه نامه رسانه برای توضیح دقیق و روشن کردن مطالب هایلایت و bold شده محتوای وبسایت تدوین شده است. فلسفه تدوین این “واژه نامه”، دادن جواب های هر چند مختصر و چند...

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0