برچسب: گفت و گو

مصاحبه خبری و الگوی کار عملی

محتوا۲۰ – نمونه کار             مصاحبه خبری مصاحبه خبری همانطور که از اسمش بر می آید گفت و گویی است که بار خبری آن بیشتر از سایر جنبه های مصاحبه باشد....

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0