برچسب: نويسندگي محتوا

محتوا يعني چه؟

محتوا چیست؟

تعریف «محتوا» یا «content» تعریف کلی : در این تعریف هر فعل و حرکتی اعم از اشاره، رفتار و گفتار را می توان محتوا ( کانتنت) به حساب آورد. تعریف تخصصی محتوا :  «محتوا» به...

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0