برچسب: مشكل ترافيك،گزارشگر كرج

باغستان و ترافيك هايش ۶

باغستان کرج با ترافیک هایش!

رسانه – تولید محتوا – گزارش محل  باغستان کرج – چهارده ،پانزده سال پیش بود که آمدیم کرج.آمدیم و شدیم ساکن باغستان ، آن هم آخرهای “باغستان کرج”، چسبیده به البرز کوه. هوا پاک...