برچسب: رسانه،كرج،گزارش،باغستان،توليد محتوا

باغستان و ترافيك هايش ۱۴

باغستان کرج با ترافیک هایش!

رسانه – تولید محتوا – گزارش محل  درباره باغستان کرج بخش اول: گزارشی از وضعیت موجود بخش دوم: چشم انداز ها/مهاجرت/آینده باغستان کرج محله ای است در محدوده شمال و شمال غرب کرج که...