بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۷

۰

بازاریابی محتوا-content marketing

  بازاریابی محتوا(content marketing): عبارتی است که به کار بردن آن معانی مختلفی مثل فروش،کسب وکار،تجارت،و اثر گذاری و بهره وری را در ذهن تداعی می کند. عبارت جذابی است که این روزها، هم اسمش...